De bijbel De bijbel
 
.........
 
 KBS
 

[15] Nu waren Simon Petrus en nog een andere* leerling Jezus gevolgd. Deze leerling was een kennis van de hogepriester en ging tegelijk met Jezus het paleis van de hogepriester binnen. [16] Petrus was buiten aan de poort blijven staan; daarom ging de andere leerling, de kennis van de hogepriester, met de portierster praten en bracht toen Petrus naar binnen. [17] Het meisje aan de poort zei tegen Petrus: ‘Bent u ook niet een van de leerlingen van die man?’ – ‘Ik? Welnee!’ zei hij. [18] De knechten en de gerechtsdienaren stonden zich te warmen bij een houtskoolvuur dat ze hadden aangelegd omdat het zo koud was. Ook Petrus stond zich bij hen te warmen.
     [19] De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en zijn leer. [20] Jezus antwoordde hem: ‘Ik heb openlijk, voor de hele wereld, gezegd wat Ik te zeggen had; Ik heb altijd onderricht gegeven waar alle Joden samenkomen: in een synagoge* of in de tempel*; nooit had Ik iets in het geheim te zeggen. [21] Waarom ondervraagt u Mij? Ondervraag degenen die gehoord hebben wat Ik te zeggen had: die weten heel goed wat Ik gezegd heb.’ [22] Op dit woord gaf een van de dienaren, die erbij stond, Jezus een klap in het gezicht en zei: ‘Is dat de manier waarop je de hogepriester antwoord geeft?’

Welkom bij De Katholieke Bijbelstichting: een zelfstandige rooms katholieke stichting die zich ten doel stelt de Bijbel te verspreiden in het Nederlands taalgebied, en de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek te bevorderen.
Op deze website vindt u informatie over de Bijbel, over bijbelvertalingen en ook allerlei hulpmiddelen die de Bijbel voor een breed publiek toegankelijk maken: zoals een dagelijks bijbelleesrooster of de dagelijkse bijbellezingen.
Bent u op zoek naar specifieke informatie in de Bijbel zelf? Met een uitgebreide zoekfunctie én met een uitgebreide concordantie bent u op www.bijbel.net op het goede adres.

Deze bijbelwebsite, onze bijbeluitgaven en diverse andere dienstverlenende projecten van de KBS worden mogelijk gemaakt door de (financiële) steun van velen. Elke gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom. Wilt u ons steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer NL32 INGB 000 166 06 66 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Breda.  Hartelijk dank!Onderliggende pagina's: Over de KBS | Missionstatement | Bestuur | Geschiedenis | Nieuwsbrief


De Katholieke Bijbelstichting (KBS) zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in het Nederlands taalgebied, en voor de bevordering van de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek.

De KBS realiseert haar doelstelling ondermeer door de instandhouding van deze bijbelwebsite. Zonder uw steun kan de KBS deze dienstverlening en andere projecten niet verwezenlijken. Uw gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer 1660666 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!
 

 
 
 
  - Disclaimer
- Richtlijnen voor het gebruik van de internetversies van de Willibrordvertaling, De Nieuwe Bijbelvertaling en de bijbelteksten van het Lectionarium: © 1969-2015.
- Een project van de Katholieke Bijbelstichting; ontwerp: Sync Creatieve Producties; techniek: SiteCan.
 
1