De bijbel De bijbel
 
..........
 
 KBS
 

Laat uw aanschijn oplichten
  [1] Voor de leider van de muzikanten, op instrumenten uit Susan.
Een getuigenis, op naam van Asaf, een zangstuk.
 
  [2] Aanhoor ons, U die Israël weidt,
U die Jozef voorgaat als een herder* zijn kudde.
U die troont op de kerubs,
verschijn in uw schitterend licht
  [3] voor Efraïm, Benjamin en Manasse;
roep al uw kracht wakker,
trek uit voor onze redding.
  [4] Breng ons herstel, o God,
laat uw aanschijn* oplichten en wij zijn gered.
 
  [5] heer, God* van de machten,
hoe lang nog de walm van toorn
ondanks het gebed van uw volk?
  [6] Hoe lang nog reikt U tranen als brood,
tranen als drank, met volle bekers;
  [7] laat U buren twisten om ons bezit,
en de vijand om ons lachen?
  [8] God van de machten, breng ons herstel,
laat uw aanschijn oplichten en wij zijn gered.

 Lezing van vandaag 
Lectionarium
 

 Bijbelleesrooster 2014
Nu beschikbaar!

 Nieuwsbrief  
december 2011

 Leven van het land
september 2010

Welkom bij De Katholieke Bijbelstichting: een zelfstandige rooms katholieke stichting die zich ten doel stelt de Bijbel te verspreiden in het Nederlands taalgebied, en de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek te bevorderen.
Op deze website vindt u informatie over de Bijbel, over bijbelvertalingen en ook allerlei hulpmiddelen die de Bijbel voor een breed publiek toegankelijk maken: zoals een dagelijks bijbelleesrooster of de dagelijkse bijbellezingen uit het Lectionarium van de rooms katholieke Kerk.
Bent u op zoek naar specifieke informatie in de Bijbel zelf? Met een uitgebreide zoekfunctie én met een uitgebreide concordantie bent u op www.bijbel.net op het goede adres.

Deze bijbelwebsite, onze bijbeluitgaven en diverse andere dienstverlenende projecten van de KBS worden mogelijk gemaakt door de (financiële) steun van velen. Elke gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom. Wilt u ons steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer NL32 INGB 000 166 06 66 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!Onderliggende pagina's: Over de KBS | Missionstatement | Bestuur | Geschiedenis | Nieuwsbrief


De Katholieke Bijbelstichting (KBS) zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in het Nederlands taalgebied, en voor de bevordering van de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek.

De KBS realiseert haar doelstelling ondermeer door de instandhouding van deze bijbelwebsite. Zonder uw steun kan de KBS deze dienstverlening en andere projecten niet verwezenlijken. Uw gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer 1660666 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!
 

 
 
 
  - Disclaimer
- Richtlijnen voor het gebruik van de internetversies van de Willibrordvertaling, De Nieuwe Bijbelvertaling en de bijbelteksten van het Lectionarium: © 1969-2014.
- Een project van de Katholieke Bijbelstichting; ontwerp: Sync Creatieve Producties; techniek: SiteCan.
 
1