De bijbel De bijbel
 
..........
 
 KBS
 

De storm bedaard (vadertekst)

Iedere keer als Christus in ons levensschip slaapt, en de traagheid in ons Hem tot slaap wiegt, breekt de storm met alle kracht los. Dan woeden de doodbrengende golven, en ze brengen de schepelingen de ondergang die bang afwachten.
Ook als de lezing (over de storm op het meer van Genesaret) deze gebeurtenis als geschiedenis schetst, toont ze in dit voorbeeld onze eigen toestand. Want inderdaad, een grote, machtige storm bedreigt ons, omdat ze een van alle kanten dreigend onweer naderbij brengt. De zeeën brullen en de eilanden schudden op hun grondvesten. Maar omdat Christus in onze schip slaapt, kunnen wij Hem tegemoet treden, niet lichamelijk, maar met gelovige overtuiging. Wij kunnen Hem wakker schudden met gebaren van vertwijfeling, maar door werken van barmhartigheid. We wekken Hem niet door geween, maar door geestelijke liederen; niet door gemopper, maar door onophoudelijk smeken. Wij kunnen God een klein deel van ons leven toewijden. Niet onze onzalige ijdelheid, noch onze hopeloze aardse zorgen. We hoeven niet te slapen en suffen. We kunnen een gelijk deel van de dag en van de nacht aan onze God toewijden. Waak, o mens! Waak.
Laten we vanuit ons hart ‘Meester’ zeggen. Want Hij is niet alle de Schepper, maar onze leidsman. Als Hij ons verhoort, zullen de golven gaan liggen, de stormen verdwijnen en het dreigende onweer in grote rust veranderen.br>Petrus Chrysologus


 Lezing van vandaag 
Lectionarium
 

 Bijbelleesrooster 2015
Nu beschikbaar!

 Nieuwsbrief  
december 2011

 Leven van het land
september 2010

Welkom bij De Katholieke Bijbelstichting: een zelfstandige rooms katholieke stichting die zich ten doel stelt de Bijbel te verspreiden in het Nederlands taalgebied, en de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek te bevorderen.
Op deze website vindt u informatie over de Bijbel, over bijbelvertalingen en ook allerlei hulpmiddelen die de Bijbel voor een breed publiek toegankelijk maken: zoals een dagelijks bijbelleesrooster of de dagelijkse bijbellezingen uit het Lectionarium van de rooms katholieke Kerk.
Bent u op zoek naar specifieke informatie in de Bijbel zelf? Met een uitgebreide zoekfunctie én met een uitgebreide concordantie bent u op www.bijbel.net op het goede adres.

Deze bijbelwebsite, onze bijbeluitgaven en diverse andere dienstverlenende projecten van de KBS worden mogelijk gemaakt door de (financiële) steun van velen. Elke gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom. Wilt u ons steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer NL32 INGB 000 166 06 66 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!Onderliggende pagina's: Over de KBS | Missionstatement | Bestuur | Geschiedenis | Nieuwsbrief


De Katholieke Bijbelstichting (KBS) zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in het Nederlands taalgebied, en voor de bevordering van de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek.

De KBS realiseert haar doelstelling ondermeer door de instandhouding van deze bijbelwebsite. Zonder uw steun kan de KBS deze dienstverlening en andere projecten niet verwezenlijken. Uw gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer 1660666 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!
 

 
 
 
  - Disclaimer
- Richtlijnen voor het gebruik van de internetversies van de Willibrordvertaling, De Nieuwe Bijbelvertaling en de bijbelteksten van het Lectionarium: © 1969-2015.
- Een project van de Katholieke Bijbelstichting; ontwerp: Sync Creatieve Producties; techniek: SiteCan.
 
1