De bijbel De bijbel
 
.........
 
 Handleiding - Webmasters
 


Vanuit elke website kunt u links aanbrengen naar de pagina's van de Willibrord - online. Er bestaat geen enkel bezwaar tegen 'deep-links'; een 'target="_blank"' is misschien aan te bevelen...
Hier vindt u de codes, die u voor elk van de pagina's kunt gebruiken:

Deeplinks naar de Willibrordbijbel:

<A HREF="http://www.bijbel.net/wb">Willibrordbijbel</A>(Homepage)
<A HREF="http://www.bijbel.net/wb/?psalmen">Psalmen</A> (Of ander boek)
<A HREF="http://www.bijbel.net/wb/?Hand 1,2">Handelingen 1,2</A> (of elke tekstplaats)
<A HREF="http://www.bijbel.net/wb/?adam">Adam</A> (elk woord of naam uit de bijbel)
Voor directe verwijzingen naar hoofdstukken/verzen in e-mailberichten kunnen precies dezelfde links worden gebruikt, maar hou dan in de gaten dat u de spaties in de links "opvult" met '%20' (zonder de aanhalingstekens)

Zo kunt u de tekst van de dag automatisch opnemen in uw website:

Er is een mogelijkheid om de tekst van de dag (van www.willibrordbijbel.nl) uit te lezen via een externe link.
Deze pagina kan worden uitgelezen met een actieve scripttaal, zoals PHP of ASP.
>
De tekst van de dag uit het leesrooster is bereikbaar via de link:
http://www.willibrordbijbel.nl/?p=tvdd&verzen=0
De pagina bevat een aantal velden, waaronder:
"<datum>...</datum>" (datum van de tekst uit het leesrooster)
"<pos>...</pos>" (de bijbelverwijzing naar de tekst)
<link>...</link>"  (de url naar de complete tekst inclusief voetnoten en
verwijzingen)
"<text>...</text>" (de tekst in HTML opmaak)
>
Een alternatief formaat is beschikbaar via:
http://www.willibrordbijbel.nl/?p=tvdd&verzen=0&style=plain
Het resultaat is een pagina opgemaakt in HTML die direct kan worden
ingevoegd in een template of CMS zoals b.v. Joomla.
>
De gebruikte styles zijn beschikbaar in de stylesheet:
http://www.willibrordbijbel.nl/?p=tvdd.css
(Dit kan het beste worden overgenomen in de CSS van de betreffende pagina)
>
Een aantal dingen kunnen via parameters worden ingesteld:
- Het aantal verzen via "....nl/?p=tvdd&verzen=%aantal%", waar 0 synoniem
staat voor tot het einde van de selectie.
- Als optie kan ook de Nieuwe bijbelvertaling worden gebruikt in plaats
van de willibrordvertaling door de onderstaande URL te gebruiken:
http://www.willibrordbijbel.nl/?p=tvdd&verzen=0&vert=nbv
>
Een voorbeeld van hoe de tekst in PHP ingelezen kan worden:
>print
file_get_contents('http://www.willibrordbijbel.nl/?p=tvdd&verzen=0&style=plain');
>
Ik raad echter sterk aan om een vorm van caching te gebruiken, zodat de
tekst van de dag maar eenmaal per dag binnengehaald hoeft te worden i.p.v.
bij elke "hit" van de pagina. Dit kan bijvoorbeeld door een tijdelijk
bestand te gebruiken en de datum van de server te gebruiken als
verloopdatum. Hiermee voorkomt u traag ladende pagina's of mogelijk
timeouts. Het gebruik van cron-jobs is ook erg handig als u de hier
rechten voor heeft op de webserver.
>
Bij vragen: mailto:webmaster@synccp.com   De Katholieke Bijbelstichting (KBS) zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in het Nederlands taalgebied, en voor de bevordering van de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek.

  De KBS realiseert haar doelstelling ondermeer door de instandhouding van deze bijbelwebsite. Zonder uw steun kan de KBS deze dienstverlening en andere projecten niet verwezenlijken. Uw gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom.

  U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer 1660666 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!
   

   
   
   
    - Disclaimer
  - Richtlijnen voor het gebruik van de internetversies van de Willibrordvertaling, De Nieuwe Bijbelvertaling en de bijbelteksten van het Lectionarium: © 1969-2016.
  - Een project van de Katholieke Bijbelstichting; ontwerp: Sync Creatieve Producties; techniek: SiteCan.