De bijbel De bijbel
 
.........
 
 Willibrordvertaling
 


De Willibrordvertaling is dé standaardvertaling van de rooms katholieke geloofsgemeenschap in het Nederlands taalgebied en wordt uitgegeven door de Katholieke Bijbelstichting, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting. De Willibrordvertaling wordt alom gewaardeerd als een vertaling die trouw is aan de grondtekst en die tegelijkertijd een tekst biedt in begrijpelijk hedendaags Nederlands.
Op deze website kunt u de internetversie van de Willibrordvertaling 1995 raadplegen, inclusief alle inleidingen op de bijbelboeken, aantekeningen bij de bijbeltekst en de dwarsverwijzingen naar andere bijbelboeken.

Ga naar 

Alle bijbelboeken

Ga naar 

Het Oude Testament


Ga naar 

 Het Nieuwe Testament

De eerste complete uitgave (Oude en Nieuwe Testament) van de Willibrordvertaling stamt uit 1975. Deze Willibrordvertaling 1975 (3e druk, 1978) is verkrijgbaar in de vertrouwde standaardeditie (met inleidingen en aantekeningen).
Een geheel herziene vertaling verscheen in 1995. Van deze Willibrordvertaling 1995 bestaan meerdere edities, speciaal gericht op verschillende gebruikersgroepen, zoals de gezinsbijbel, de standaardeditie, de huwelijksbijbel, de schooleditie, de lezenaarbijbel of de zakbijbel. Alle edities bevatten inleidingen; de meeste bovendien ook aantekeningen bij de tekst, dwarsverwijzingen, topografische kaarten en chronologische tabellen.

De diverse edities van de Willibrordvertaling zijn te koop in de boekhandel én via internet, bijvoorbeeld op de website van www.reliboek.eu

Ga naar 

Webwinkel
Bijbels, Boeken en CD's


 Onderliggende pagina's: Alle bijbelboeken | Het Oude Testament | Het Nieuwe Testament


De Katholieke Bijbelstichting (KBS) zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in het Nederlands taalgebied, en voor de bevordering van de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek.

De KBS realiseert haar doelstelling ondermeer door de instandhouding van deze bijbelwebsite. Zonder uw steun kan de KBS deze dienstverlening en andere projecten niet verwezenlijken. Uw gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer 1660666 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!
 

 
 
 
  - Disclaimer
- Richtlijnen voor het gebruik van de internetversies van de Willibrordvertaling, De Nieuwe Bijbelvertaling en de bijbelteksten van het Lectionarium: © 1969-2016.
- Een project van de Katholieke Bijbelstichting; ontwerp: Sync Creatieve Producties; techniek: SiteCan.